Geomedia alustas Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valla uuringu läbiviimist

Geomedia logo

Geomedia alustas uuringu läbiviimist, milles keskendutakse Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla haldusstruktuuride ja -praktikate, kohalike avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusening elanikkonna hoiakute analüüsile. Töö sisaldab ka kohalike omavalitsuste koostöövormide käsitlemist. Saadud teadmised loovad eeldused nimetatud kohalike omavalitsuste üksuste elanikkonnale kvaliteetsemate avalike teenuste pakkumiseks ja piirkonna arengu jätkusuutlikumateks lahendusteks. Töö toimub laiapõhjalise koostööna kohalike omavalitsustega. Tulemusi tutvustatakse piirkondlikul konverentsil.

Veel uudiseid