Geomedia hakkab koostama Tartu kesklinna arengustrateegiat

Geomedia logo
Geomedia võitis Tartu Linnavalitsuse korraldatud riigihanke “Tartu kesklinna arengustrateegia koostamine” läbiviimiseks. Töö käigus koostatakse Tartu kesklinna funktsionaalne profiil, viiakse läbi kesklinna keskusena toimimise analüüs erinevate funktsioonide arengu ning kesklinna territoriaalse keskusena toimimise eelduste ja takistuste väljaselgitamiseks. Samuti kirjeldatakse üldisi sotsiaal-majanduslikke arengutrende ning kesklinna ruumilise arendamise valmidust. Määratletakse Tartu kesklinna arengusoovid ja -huvid ning töötatakse välja stsenaariumid kesklinnas arendustegevuse elluviimiseks. Tööprotsessis on kesksel kohal linnaelanike kaasatus.

Veel uudiseid