Geomedia hakkab koostama Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö teemalist tööd

Geomedia logo
Geomedia võitis SA Tartu Teaduspargi hanke „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava koostamine“. Eesmärk on tugiorganisatsioonide ühine koostöövisioon, efektiivsem infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine. Vaata ka : http://www.teaduspark.ee/et/uudised/214/tartu-teaduspark-alustab-koostoos-tartu-tugiorganisatsioonidega-uhise-tegevuskava-koostamist

Veel uudiseid