Geomedia hakkab koostama Viimsi valla rahvastikuprognoosi

Geomedia logo
Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi aastani 2025. Käsitletakse sündimust, suremust ja rännet. Rahvastikutrendide võimalikku arengut analüüsitakse Tallinna valglinnastumise, valla kinnisvaraturu ja pendelrände arengute kontekstis Tallinna linnastus. Rahvastikuprognoos esitatakse kolme stsenaariumi lõikes.

Veel uudiseid