Geomedia ja Sisekaitseakadeemia korraldavad koostöös koolitusi

Geomedia logo
Geomedia ja Sisekaitseakadeemia ATAK koostöös toimuvad igas maakonnas koolitused „Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“. Eesmärk on osalejatele anda süsteemne ülevaade kohalike omavalitsuse erinevatest koostöövõimalustest ja mudelitest avalike teenuste osutamisel. Koolituse tarvis koostatakse õppevahend, mis sisaldab teoreetilist osa koostöö käsitlusest ja näiteid praktikast. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste juhid, arendustöötajad ning omavalitsusliitude büroode töötajad. Koolitust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ja Rahandusministeerium.

Veel uudiseid