Geomedia konsulteerib “Tartu 2030” ülevaatamist

Geomedia logo

Tartu Linnavalitsuse partnerina konsulteerib Geomedia strateegia„Tartu 2030” ülevaatamist. Dokument on kinnitatud Tartu Linnavolikogus 2006. aastal. Tegemist on tsüklilise toiminguga, mida tehakse nelja aasta möödudes. Tööde käigus viiakse läbi viis teemarühmade seminari ja laiapõhjaline ühisseminar, mille tulemusena hinnatakse „Tartu 2030” kehtivate strateegiliste eesmärkide ja tegevussuundade asjakohasust. Protsessi on kaasatud poliitikud, valdkondade asjatundjad nii avalikust kui ärisektorist ning avalikkus. Vaata ka seda.

Veel uudiseid