Geomedia osaleb ESPON-i projektis TeMO

Geomedia logo

Geomedia osaleb ESPON projektis TeMo (Territorial Monitoring in a European Macro Region – A test for the Baltic Sea Region), mille sisuks on töötada välja Läänemere riikide arengut iseloomustav seiresüsteem, mis ühtlasi arvestab eesmärgipüstitusi, mis on seatud Euroopa Liidu tulevikku kujundavates strateegilistes dokumentides (näiteks European Union Strategy for the Baltic Sea Region, VASAB Long Term Perspective, EU 2020 Strategy ja Territorial Agenda 2020). Kesksel kohal on selgitada välja Läänemere riikide makroregioonide lõimumist iseloomustavad indikaatorid ja pakkuda lahendusi nende visualiseerimiseks.

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ScientificPlatform/bsr-temo.html

Veel uudiseid