Geomedia osales EMOVL -i seminaril

Geomedia logo
03. novembril 2010 toimus Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL) volikogu seminar. Selle üheks arutluse teemaks oli Geomedia töötajate poolt läbi viidud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse uuring. Põhiettekande esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Käsitleti uuringu eesmärke, metoodikat, andmedefinitsioone, riiklike registrite kasutamise võimalusi, uuringu tulemuste analüüsi ja võimalikke KOV tulevikuarenguid. Järgnenud arutelul osalesid EMOVL volikogu liikmed ja teadusasutustest prof. Sulev Mäeltsemees, prof. Georg Sootla ja lektor Sulev Lääne.

Veel uudiseid