Geomedia osales foorumis

Geomedia logo
Eesti Koostöö Kogu ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldasid 01. detsembril 2010 foorumi „Uue kümnendi väljakutsed – inimvara, haridus ja regionaalareng. Eesti ja Euroopa vaade“. Mõttekoja keskmes olid inimvara, haridus ja riigi halduskorraldus. Ettekandega „Eesti regionaalne areng: olukord ja väljakutsed” esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Veel uudiseid