Geomedia sõlmis nõustamisteenuse osutamise lepingu

Geomedia logo

Siseministeerium ja Geomedia sõlmisid lepingu nõustamisteenuste osutamiseks Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi juhtimispõhimõtete arendamiseks, mis hõlmab nende valitsemisala eesmärkide hierarhiaga seotud tegevusi ning osutatavate teenuste kaardistamist. Töö käigus koostatakse mitmeid metoodilisi materjale, mis aitavad kaasa organisatsioonide tulemuspõhisele juhtimisele ülemineku elluviimisele.

Veel uudiseid