Geomedia uus töötaja Bianka Plüschke

Geomedia logo

Meie uueks kolleegiks on Bianka Plüschke, kes asus tööle rahvusvahelise konkursi korras projektivõrgistikus “Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe” (ITN RegPol²). Tema peamine ülesanne on kirjutada doktoritöö teemal “Külade arengu perspektiivid Eestis”. Uuring keskendub regionaalsele identiteedile, selle mõju selgitamisele piirkondlikus arengus ja ääremaastumise protsessis.

Bianka on sündinud 1986. aastal Neubrandenburgis Saksamaal. Ta õppis sotsialteadlust, etnoloogiat ja ajalugu Humboldti ülikoolis, Vabas ülikoolis ja Varssavi ülikoolis (M.A. kraad 2013). Aastatel 2013-2014 oli ta e-õppe ja karjääri arengu koordinaator Humboldti ülikoolis. Enne seda töötas ta WE TV moderaator- ja tootmise assistentina, ülikooli uurimis- ja õppetöö assistentina ning Saksa vabatahtlikus sotsiaalteeninduses. Aastatel 2003-2004 oli ta õpilasvahetusega Eestis. Õpingute ajal osales suve- ja keeltekoolides Eestis, Poolas, Türgis, Valgevenes ja Venemaal. Valdab saksa, inglise, eesti ja vene keelt. Hobideks on teater, kunst ja reisimine.

Veel uudiseid