Haapsalu positsioneerimisest ja arengutest

Geomedia logo

10. aprillil 2015 toimus Geomedia ja Haapsalu linnavolikogu ja -valitsuse esindajate seminar. Sellel käsitleti Haapsalu positsiooni Eesti regionaalarengu taustal ja linna võimalikke arengupoliitikaid. Haapsalu arengupotentsiaali iseloomustati ka kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi tulemuste vaatenurgast ning arutleti metoodika võimalike edasiarengute üle. Üks hindamise olulisi aspekte seondub kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuste mõõtmisega, mille tarvis on vaja teha mitmeid muudatusi, et teha teenused hinnatavaks. Selline lähenemine aitaks praktikas kaasa linnajuhtimise täiustamisele.

Veel uudiseid