Hakatakse koostama Elva puhkepiirkonna strateegiat

Geomedia logo
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse ja Geomedia eestvedamisel toimub Elva puhkepiirkonna strateegia koostamine. Töösse on kaasatud avaliku, era- ja mittetulundussektori esindajad. Seminaridel võeti vaatluse alla piirkonna turismi- ja puhkepotentsiaal ja selle kasutamine ning organisatsiooniline korraldus. On alustatud läbirääkimisi piirkonna külastuse korraldamise institutsionaalse suutlikkuse tõstmiseks. Selle üheks osaks on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA ja Elva Linnavalitsuse struktuuriüksuse Elva Matkakeskus võimalik ühendamine. Töö tulemusena valmib strateegiadokument.

Veel uudiseid