Haldusreform ja iseotsustamine külades

Geomedia logo

Sotsioloog Ivi Proos ja inimgeograaf Rivo Noorkõiv arutlevad haldusreformi blogis, kuidas haldusreform ja kohalike omavalitsuste ühinemine mõjutab (küla)kogukondi ning millised võimalused on kogukondadel ühinemistel kaasa rääkida. Mis mõjutavad inimeste suhtumist valdade ja linnade ühinemistesse, miks on inimeste hoiakud ühinemise suhtes kriitilised ja kõige olulisem, mis saab edasi, pärast seda kui omavalitsuste juhid on ühinemislepingud allkirjastanud. Vaata: http://haldusreform.fin.ee/2016/11/haldusreform-ja-iseotsustamine-kulades

Veel uudiseid