Haldusreform – vabatahtlikkusest jääb väheks

Geomedia logo

Ajalehes Postimees (20.04.2015) ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse artikkel „Haldusreform - vabatahtlikkusest jääb väheks“. Autorid, väidavad, et entusiastidest omavalitsusjuhtidel põhineva vabatahtliku ühinemisega ei sünni süsteemseid ümberkorraldusi halduskorralduses ega sisulisi lahendusi omavalitsuste tänaste olemuslike probleemide lahendamiseks. Uue halduskorralduse sisuks peab olema kodaniku parem teenimine – elanikele paremate ja kättesaadavamate avalike teenuste osutamine mõistliku ressursikuluga. Vaja on leppida kokku ja kehtestada omavalitsuste kohustuslikud tegevusvaldkonnad. Koos nendega saame määratleda teenuste loetelu ja kirjeldused koos soovitud mõõdikutega, mida kasutades toetada kohaliku tasandi võimekuse kasvu ja seeläbi arengut. Selline lähenemine avab tee ka ülesannete elluviimiseks ametnike vajalike kompetentside ja töökohtade tuvastamisele, jättes konkreetsete lahenduste otsustamise omavalitsustele endile, mis annab vabaduse leida lahendused kohalikule elukorraldusele parimal võimalikul viisil. Alles seejärel saame vaadata, millise mastaabiga üksustes on need tegevused kõige optimaalsemad. Seega on üks keskseid haldusreformi teemasid funktsioonide jaotus keskvõimu ja kohalike omavalitsuste vahel ning nende täitmise korraldamine ja rahastamine. Reformi teine dimensioon on seotud demokraatia ja kohaliku ametkonna toimimisega. Tõhusa ja kohaliku demokraatia tõelise toimimise saab tagada üksnes võimekas ja edukalt tegutsev kohalik omavalitsus. Ei saa luua lõpuni ühetaolisi lahendusi, kogukondadel on omad piirid ja paigaidentiteet ning uus halduskorraldus peab neid austama. Vastvalitud Riigikogu ees seisab väga põhimõtteline otsus: kas võtta suund süsteemse muutuse ning tugevate ja endaga hästi toimetulevate kogukondade ja demokraatliku omavalitsussüsteemi kujundamisele või piirduda isevoolutee süvendamisega, mis tähendab kasvavat riigi tsentraliseerimist ning kohaliku otsustusõiguse ja demokraatia vähendamist. Viimane on meie arvates ilmne tupiktee.

Vt täpsemalt ajalehest „Postimees“ http://pluss.postimees.ee/3162101/rivo-noorkoiv-mikk-lohmus-haldusreform-vabatahtlikkusest-jaab-vaheks

Veel uudiseid