Haldusreformi analüüsiv artiklite kogumik

Geomedia logo

Rahandusministeeriumis toimus 11. juulil 2018 seminar "9 kuud haldusreformist. Mis sellest sündis?". Esinesid valdkonna eksperdid ning teemat arutasid haldusreformi ette valmistanud ja juhtinud ministrid. OÜ Geomedia poolt esines ettekandega konsultant Rivo Noorkõiv, kes käsitles haldusreformi kriteeriumite kujunemist. Seminaril esitleti haldusreformi protsessi analüüsivat artiklite kogumikku "Haldusreform 2017". Huviline leiab sellest  artikleid, mis käsitlevad reformi ideede ja läbiviimise protsessi erinevaid aspekte. Vt. https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Haldusreform%202017.pdf

Veel uudiseid