Haldusreformi ettevalmistamise ekspertkomisjon

Geomedia logo

Riigihalduse minister Arto Aas moodustas ekspertkomisjoni, kes hakkab nõustama kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamist. Komisjoni ülesandeks on esitada valitsuskomisjonile ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ning reformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste koostamiseks. Komisjoni liikmeteks on pikaaegselt kohaliku omavalitsuse juhtimise teemades tegutsenud ning valdkonda analüüsinud eksperdid ja omavalitsusliitude esindajad. Ekspertkomisjoni juhib riigihalduse minister. Komisjoni kuuluvad Jüri Võigemast (Eesti Linnade Liit), Märt Moll (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool RAKE), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Nigula Vallavalitsus), Rein Ahas (Tartu Ülikool), Airi Mikli (Riigikontroll), Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit), Neeme Suur (Riigikogu XII koosseisu liige), Rait Maruste (Riigikogu XII koosseisu liige), Katrin Pihor (Praxis), Margus Sarapuu (Riigikantselei), Kalle Küttis (Haridus- ja Teadusministeerium), Sulev Liivik (Rahandusministeerium), Kaia Sarnet ja Väino Tõemets (Siseministeerium).

Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine lähtuvalt kriteeriumitest. Neile mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Vt. http://uudised.err.ee/v/eesti/3841ff6e-e6fb-4d45-ae6f-a2357877054d https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/ekspertkomisjon-toetab-valitsuse-soovi-viia-labi-haldusreform Lisaks:  http://uudised.err.ee/v/eesti/3841ff6e-e6fb-4d45-ae6f-a2357877054d

Veel uudiseid