Haldusreformi seireraport: viie aastat hiljem

Geomedia logo

12. oktoobril 2022 avaldatud raportis analüüsitakse kokkuvõtlikult toimunud haldusreformi mõjusid erinevates valdkondades. Eesmärgiks on esitada objektiivne ja mitmetahuline pilt olukorrast koos ekspertide soovitustega edaspidisteks sammudeks riigi omavalitsuste poliitikas. Kahtlemata ei ole kõik viimaste aastate Eesti omavalitsuste elus toimunud muutused üksnes haldusreformi tõttu. Seepärast on oluline vaadata mõjusid laiema pilguga. Küll aga saab tuua näiteks välja, et kohalike omavalitsuste juhtimine on muutunud professionaalsemaks, ametnikud saavad töös senisest palju paremini spetsialiseeruda, kasvanud on võimekus viia ellu investeeringuid. Võrreldes ühinemiseelse ajaga on poliitiline konkurents Eesti omavalitsustes kasvanud. Kahe erineva üleriigilise kohalike omavalitsuste liidu asemel moodustati üks, kuhu kuuluvad kõik 79 omavalitsusüksust. Samas pole toimunud olulisi muutusi omavalitsuste ülesannetes ja finantsautonoomias. Probleeme on regionaalses juhtimises ja tuleb tõdeda, et regionaalne areng vajab riigis jätkuvalt tähelepanu. Raport lõpeb üheteistkümne poliitikasoovitusega kohalike omavalitsuste tugevdamiseks.

Loe haldusreformi seireraportit rahandusministeeriumi kodulehelt:

Haldusreform | Rahandusministeerium (fin.ee)

Veel uudiseid