Haldusreformi variandid Pärnumaal

Geomedia logo

Geomedia koostab haldusreformi teoreetiliste mudelite võrdlusi Pärnumaale, mille käigus analüüsitakse erinevaid alternatiive kohalike omavalitsuste töö korraldamiseks käimasoleva omavalitsusreformi valguses. Alternatiivide valiku kriteeriumid lähtuvad kohalike omavalitsuste ülesannetest ja nende täitmise võimekuse eeldustest, ametkonna vajadustest, demokraatia ja otsustusmehhanismide lahendustest ning tulubaasi kujundamisest. Saadud teoreetiline kontseptisoon arutatakse läbi kõigi maakonna kohalike omavalitsustega Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminaril.  Selle tulemustest olenevalt tehakse otsus töö edasise teostuse osas.

Veel uudiseid