Haldusreformist

Geomedia logo

Haldusreformi esimene etapp on tänaseks läbi. Ühinemisläbirääkimiste käigus tehti valikud uute kohalike omavalitsuste moodustamiseks. Saavutatud kokkulepped määravad ära Eesti tulevaste linnade ja valdade elanike arvu, territoraiaalse konfiguratsiooni ja pindala, kuid nüüd on omavalitsustele vaja anda tegelik sisu. Eesmärk on kodanikke hästi teeniv tugev omavalitsus, millel on tänasest suurem otsustusõigus ja vastutus ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel. On väga oluline, et viiakse ellu ka vajalikud ümberkorraldused keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotuses, nende täitmise rahastamises ja regionaalhalduses. Eesmärk on kujundada uut tüüpi usalduslik partnerlus kohalike omavalitsuste ja keskvõimu vahel riigis. Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu intervjuu Pärnu Postimees ajakirjanikule Siiri Eralale vaata: http://parnu.postimees.ee/4028449/ekspert-kaardi-joonistamisega-saanuks-loogilisema-eesti

Veel uudiseid