Haldusreformist

Geomedia logo

Saue vallalehes „Koduvald“ ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Riigivalitsemise keerdtrepp“. Autor avaldab arvamust regionaalministri omavalitsusreformi teeside kohta. Haldusreform on võimu küsimus. Muutused omavalitsusüksuste toimimise tingimustes tähendavad korrektsioone võimusuhetes. Senine laissez faire areng on viinud olukorrani, kus kohalikud omavalitsused ei suuda keskvõimu poliitikat tasakaalustada ja riigisisesed erinevused arengutasemes regiooniti väga suured. Väljapakutud kuuest omavalitsuskorralduse mudelist ilmselt täielikult ei realiseeeru ükski. Oluline on saavutada kokkulepe omavalitsusliku korralduse ideaalist, mis ei lähtuks ainult hetkevajadustest vaid vaataks laiemat pilti. Eesti moderniseerimine eeldab riigireformi tervikuna.

Veel uudiseid