Haljala valla arengukava

Geomedia logo

Haljala Vallavalitsus korraldas 07. septembril 2012 omavalitsusüksuse arengukava alase seminari. Geomedia esitas oma ettepanekud Haljala valla arengukava ajakohastamiseks. Kesksed märksõnad on kohalike arengueelduste tark kasutamine, tegevuste eesmärgistatus ja valdkondlik kooskõla ning õigeaegsed teadmispõhised otsustused huvigruppide laial kaasamisel. Arengukavaga koos arutati ka valla eelarvestrateegiat, nende kahe dokumendi sidusust.

Veel uudiseid