Haridusasutuste võrgu ajakohastamine Saaremaal

Geomedia logo

OÜ Geomedia konsulteerib uuringu „Saaremaa valla hariduse strateegia 2023–2045 eeluuring“ koostamist. Töö keskuse muudatuste hariduse korraldamine, mis arvestab tänast ja tulevast rahvastiku paiknemist, inimeste igapäevast liikumise dünaamikat ja aitaks tervikuna hariduse omandamise kvaliteeti. Muudatuste kavandamiseks on plaanis läbi viia uuringute analüüs, analüüs ja laiapõhjalised arutelud erinevad huvipooltega. Lõpptulemusena on kavas 2022. aasta alguseks koostada „Saaremaa valla hariduse strateegia 2023–2045“.

Veel uudiseid