Hariduskonverents Põlvas

Geomedia logo

3. märtsil 2014 toimus Põlva valla hariduskonverents „Millist kooli me tahame?“. Peateemaks oli tuleviku koolikorraldus. Arutati koolivõrgu stsenaariumeid, õppe individualiseerumise ja rahvusvaheliste haridusuuringute tulemusi kooliga seotud tegurite mõjust õpilaste õpitulemustele. Samuti kuulati Jõgevamaa Gümnaasiumi toimimise kogemusi riigigümnaasiumina. Konverentsi modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Konverents lõppes aruteludega. Selle käigus osalejad mõtestsid erinevaid koolivõrgu tuleviku stsenaariume ja tõstatasid lahendamist vajavaid küsimusi ning lahkasid otsusteni jõudmise protsessi.

Veel uudiseid