Haridusvaldkonna analüüs tulevases Mustvee vallas

Geomedia logo

Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee linn sõlmisid 21. detsembril 2016 ühinemislepingu. Avinurme ja Lohusuu vald kuuluvad Ida-Virumaa koosseisu ning Kasepää ja Saare vald ning Mustvee linn Jõgevamaa koosseisu. Pärast ühinemist soovivad kõik viis omavalitsust kuuluda Jõgevamaa koosseisu. Ühendvalla keskuseks saab Mustvee linn ja uue omavalitsusüksuse nimi on Mustvee vald. Ühinenud kohaliku omavalitsuse koosseisu tuleb Võtikvere küla Torma vallast. Ühinevas omavalitsuses on 5 lasteaeda ja 5 munitsipaalkooli. Gümnaasiumiharidust pakutakse kahes koolis: Avinurme Gümnaasiumis ja Peipsi Gümnaasiumis. Ühinemise ettevalmistamise käigus viib OÜ Geomedia läbi nimetatud omavalitsusüksuste haridusvaldkonna analüüsi. Töö käigus koostatakse ühinemispiirkonna rahvastikuprognoos. Koostöös omavalitsuste juhtidega ja haridusspetsialistidega analüüsitakse võimalikke haridusstsenaariume ning viiakse läbi seminare, mille käigus sõnastatakse haridusvõrgu arengu vajadused ja koostatakse võimalike ümberkorralduste tarvis tegevuskava.

Veel uudiseid