Haridusvõrgustiku arengukava

Geomedia logo

Geomedia koostab Keila linna ja Keila valla haridusasutuste võrgustiku kava. Töö käigus viiakse läbi õpikeskkonna analüüs (õpilaste arv, õpiränne, õpetajaskond, hariduslikud tugistruktuurid, õpilastransport, hariduskulud, investeeringute vajadused jne) ja koos huvigruppidega seatakse haridusvõrgu visioon ning töötatakse välja soovitud tulevikustsenaarium koos rakenduskavaga. Viiakse läbi mitmeid seminare ja töökoosolekuid, millest võtavad osa eri huvipooled.

Veel uudiseid