Harjumaa külaliikujate haldusreformi foorum

Geomedia logo

Eesti Külaliikumine Kodukant viib maakondades läbi haldusreformi teemalisi seminare. On oluline, et kohalike omavalitsuste tuleviku arutelud ei jääks vaid vallavalitsuste ja volikogude tasemele, vaid nendes osaleksid külade ja kogukondade esindajad. Kodukant Harjumaa eestvedamisel arutleti külade rolli omavalitsustes 22. oktoobril 2016 Kiisa vaba aja keskuses. Esitlused ja sõnavõtud keskendusid haldusreformi senisele käigule, saadud kogemustele ning kogukondade võimalikele käitumismudelitele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõivu ettekanne keskendus kodanikuühiskonna eeldustele, võimalustele ja praktikatele rääkida kaasa kohaliku elu küsimuste üle otsustamises.

Vaata ka http://kodukantharjumaa.eu/?page_id=99 https://sonumitooja.ee/kodukant-harjumaa-haldusreformifoorum-loksa-ja-raasiku-on-harjus-omaparased/

Veel uudiseid