Hiiumaa 2020+

Geomedia logo

Hiiu maakonna arengustrateegia „Hiiumaa 2020+“ koostamise käigus loodi Geomedia poolt Hiiumaa neli tuleviku stsenaariumi: ääremaa, tööstussaar, tehnoloogiasaar ja (öko)turismisaar. Arengustsenaariumite läbimängimiseks valiti kaks telge, millest horisontaalne keskendub sisekeskkonna lahtimõtestamisele ja pakub otsustajatele valikuid: kas Hiiumaa on sulgunud, traditsioonidest kinnihoidev, loodusressursside majandamisega tagasihoidlikult tegelev vähese koostööga kogukond või alternatiiv, et Hiiumaa traditsiooniline ühiskond muutub avatuks ja modernseks, sotsiaal-majanduslikus arengus on kesksel kohal elukvaliteet, isiku valikuvabadus. Tuleviku tõenäosuslikkuse hindamisel peame arvestama seda, et tulevikku mitte ainult ei prognoosita, vaid samal ajal ka kujundatakse. Seega konkreetse arenguraja kulg sõltub palju ka sellest, et kuivõrd järjekindlalt arengujoont suudetakse ideena välja pidada ja kui palju energiat tuleviku loomisse investeeritakse

Vt.  http://www.hiiuelu.ee/artiklid/hiiumaa-2020-tulevikustsenaariumid

Veel uudiseid