Hiiumaa valla juhtimis- ja töökorralduse analüüs

Geomedia logo

OÜ Geomedia poolt läbi viidud töö eesmärgiks oli Hiiumaa valla juhtimisalane konsultatsioonitöö, mille tulemusena koostati ettepanekud ja tegevuskava Hiiumaa valla juhtimise ajakohastamiseks. Töö ülesannete täitmine toimus viies etapis, mis hõlmasid a) Hiiumaa valla lähteolukorra ja tuleviku eesmärgistamise analüüsi; b) küsitluste ja intervjuude läbiviimise ja nende tulemuste analüüsi; c) valla teenuste osutamise ja tööprotsesside analüüsi; d) valla juhtimise stsenaariumite koostamise ja tulemuste finantsanalüüsi ning e) ettepanekute ja tegevusplaani koostamise. Nii mõnelgi juhul analüüsiti Hiiumaa valla toimimist tavapärasemast veidi laiemalt, et pakkuda paremat mõistmist kitsalt juhtimislike aspektide väljatoomiseks. Töö tellis Hiiumaa Vallavalitsus.

Veel uudiseid