Hoolekanne muutustes

Geomedia logo

23. märtsil 2017 toimus Tallinnas esinduslik konverents „25 aastat Tallinna hoolekannet- kuidas edasi?“ Plenaaril esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles teemal „ Sotsiaaltöö tulevik – kui sügavale kodaniku hõlma?“. Eesti on vananeva ja väheneva tööealise elanikkonnaga riik. Sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tänasest enam väärtust loovat tööd ja paindlikke lahendusi elanike heaolu ja turvatunde tagamisel, sh sotsiaaltöö rolli läbimõtlemist. Maailma õnnelikkuse raporti 2017 tulemuste põhjal on Eesti vaadeldavate riikide seas 66. kohal. Tööoskuste eluea lühenemine ja väärtusahelas kõrgema lisandväärtuse loomise saavutamine tingivad vajaduse uut laadi töökohtade järele. Põlvkondade eraldi elamine, inimeste liikumise ruumimustri kirevus, sh kasvanud lühiajalise rände osakaal, arengud teenuste osutamise tehnoloogias ja globaalses tööjaotuses nõrgestavad (riigi)rahvuse rolli ühiskonna heaolu mõistes. Universaalsete riiklike meetmete kõrval kasvab alternatiivsete lahenduste otsing. Vastused sõltuvad oluliselt väärtushinnangutest, näiteks suhtumisest solidaarsesse ja individuaalsesse vastutusse toimetulekuks muutuvas ühiskonnas.

Veel uudiseid