Ida-Virumaa arengustrateegia

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines Ida-Viru maakonna arengustrateegia arutelu seminaril ettekandega, mis toimus 17. märtsil Saka mõisas. Strateegia määratleb maakonna olulisemad arenguprioriteedid aastateks 2019-2030+. Arengustrateegia on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite ühisteks tegevusteks maakonna arengu suunamisel, ühiselt teostatavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

Veel uudiseid