Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit uuendab strateegiat

Geomedia logo

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit algatas maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava 2019-2023 uuendamise. Selle töö raames telliti kirjalikud ekspertarvamused kolme võtmevaldkonna kohta: inimareng, majandus-ettevõtlus ja elukeskkond-taristu. Geomedia poolt koostati seirekomisjoni liikmetele sisendid otsustamiseks elukeskkonna ja taristu arengu tarvis.  Ekspertarvamuste arutelul tõdeti, et strateegias tuleb kajastada maakonnale tähtsaid tegevusi uue EL programmperioodi struktuurivahendite ning maakonna piirkonnaspetsiifiliste meetmete rakendamiseks.

Veel uudiseid