II Omavalitsuspäev

Geomedia logo

26. septembril 2017 toimus Eesti II Omavalitsuspäev, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning Eesti kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusliitude taastamisele ja arengule aastatel 1989–2017 . Sündmuse raames ilmus põhjalik kogumik „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017“. Mahukas trükis sisaldab ülevaateartikleid ja mälestusi kohalike omavalitsuste taastamisest, kohalike omavalitsuste toimimisest ja arengust. Kogumikus on avaldatud ka Geomedia töötajate artiklid. Esimene neist käsitleb käimasolevat haldusreformi (Kattai, K., Sootla, G., Noorkõiv, R., Lõhmus, M. (2017). Kohaliku omavalitsuse haldusreformi poliitikavalikud aastatel 2016-2017). Teine kohalike omavalitsuste võimekuse hindamise kokkuvõtet (Noorkõiv, R., Ristmäe, K. (2017). Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2013). Kogumiku väljaandja on Eesti Maaomavalitsuste Liit koostöös MTÜ-ga POLIS.

Veel uudiseid