Intervjuu Postimehes

Geomedia logo

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu intervjuu, mis käsitles haldusreformiga seonduvat. Kui 2018. aasta alguse seis tõi Eestisse kohalike omavalitsuste uue haldusterritoriaalse jaotuse, siis teiste haldusreformiga kavandatud eesmärkide elluviimise saavutamisega on edasiliikumine olnud tagasihoidlik. Tänaste omavalitsuste iseseisvuse nappus peitub finantsautonoomias.

Vt: https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu?utm_source=email&utm_content=6452976

Veel uudiseid