ITN RegPol² projektipartnerite kokkusaamine

Geomedia logo

ITN RegPol² (Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe) raames toimus 3.-7. novembrini 2014 Bratislavas liikmesorganisatsioonide sissejuhatav koolitus teemal “Põhiline arusaamine keskuse-perifeeria suhtest Kesk- ja Ida Euroopas”.

ITN RegPol² on rahastatud Euroopa Liidu 7. Raamprogrammist eesmärgiga aidata kaasa 16 noordteadlase karjäärile. Projekti uurimisteemad keskenduvad metropolide ja ülejäänude regioonide arengutasemete erinevuste kujunemise paremale mõistmisele, sh Kesk- ja Ida Euroopas toimuvale. Võrgustikku kuuluvad avaliku- ja erasektori partnerid Eestist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest, Tšehhist ja Ungarist. Esimeses töötoas kuulati eri institutsioonide kogemusi regionaalarengu käsitlustest ja noorteadlaste uurimishuvidest. Selline erialateadlaste omavaheline rahvusvaheline koostöö pakub uusi võimalusi projekti keskmes olevate teemade avamiseks, võttes arvesse ka nende rahvusvahelist mõõdet. Suurt huvi pakkusid välislektorite loengud. Professor Merje Kuus (University of British Columbia) tutvustas Euroopa Liidu poliitikate kujunemise tagamaid ja professor Ulrich Ermann (University of Graz) Euroopas tarbimisega seonduvat. Lisaks olid ettekanded, mis keskendusid teadlase eetikale, teadustöö metodoloogiale ja andmete töötlemisele. Rohkem informatsiooni projekti kohta, leiate siit: http://www.regpol2.eu/

Veel uudiseid