Järvamaa omavalitsused arutasid ühinemist

Geomedia logo

Paide linnavolikogu tegi märtsis kõikidele Järvamaa valdadele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 1. juunil 2015 toimus Paide raekojas Paide linna ühinemisettepanekule vastanud Järvamaa omavalitsuste koostöönõupidamine. Järvamaa ühinemisläbirääkimistest on otsustanud kõrvale jääda vaid Türi vald ja Koigi vald. Kui nimetatud vallad kõnelustel osalema ei soostu, kaotab Imavere vald ühise piiri ühinemiskõnelejatega ja ei saa Järvamaa ühinemisautelust osa võtta. Kohtumisel tõstatati teema Järvamaa ühtsusest tervikuna, kuna Imavere vald on tihedalt seotud Põltsamaa suunaga Jõgevamaal ja Ambla vald Rakverega Lääne-Virumaal. Seega on ühinemiskõnelustel aktuaalsed nii maakonnasisesed ühinemised kui maakonnapiire ületavad arengud. Samas on osa omavalitsusjuhte seisukohal, et maakondlikku identiteeti tuleb hoida ning Järvamaa Omavalitsuste Liit peaks sellega aktiivselt tegelema. Kokkusaamisel arutati ka edasisi korralduslikke küsimusi ja lepiti kokku, et ühinemisläbirääkimisi alustavate omavalitsuste esindajad saavad taas kokku Paides 7. septembril 2015. Kokkusaamisel osales Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes andis ülevaate haldusreformi vajadustest, toimunust ja hetkeseisust.

Vt ka http://uudised.err.ee/v/eesti/89e8cff7-ec17-4840-a70f-3af66c5c0ed0 http://paide.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JJRiUVP5TnyR/content/jarvamaa-omavalitsused-kuulasid-maad-uhinemislabiraakimisteks?redirect http://uudised.err.ee/v/499333a1-e215-4602-b300-c990bc058649   AK 01.06.2015 kell 21.00 http://etv.err.ee/l/saated

Veel uudiseid