Jõgeva valla arendusseminar

Geomedia logo

Jõgeva valla arengukava koostamise raames toimus 16. juunil 2015 Jõgeva vallavalitsuses kolmas arengualane seminar. Kui varasematel seminaridel keskenduti omavalitsusüksuse olukorrale hinnangu andmisele, muutmisvajaduste ja nende elluviimiseks tegevussuundade määratlemisele ning tegevuste prioritiseerimisele, siis seekordsel seminaril arutati Jõgeva valla arengumudelit tervikuna. Ennekõike täpsustati valla tulevikupilti, selle saavutamise keskseid valikuid ja vajalikke investeeringuid. Teeb heameelt, et Jõgeva valla elanikud ja organisatsioonide esindajad on aktiivselt protsessis osalenud- esindanud oma seisukohti aruteludel, lahendanud rühmatöö ülesandeid ning teinud ettepanekuid oma valla tuleviku kujundamiseks.

Veel uudiseid