Jõgeva valla arengukava

Geomedia logo

Geomedia aitab koostatakse Jõgeva valla arengukava 2015-2019.  Arengukava tööd viiakse läbi Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Dokumendi koostamise käigus toimuvad arutelud huvitatud osapooltega ja otsitakse parimaid lahendusi Jõgeva valla elanikele avalike teenuste osutamiseks ja valla konkurentsivõime suurendamiseks, et seista hea vallaelanike õigustatud  ootuste täitmisel. Arengukava uuendamisega jätkatakse valla valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade, planeeringute ja valla eelarvestrateegia vahelise sidususe loomist.

Veel uudiseid