Juhtimise detsentraliseerimine kohalikes omavalitsustes

Geomedia logo

Haldusreformi piirimuutuste järgselt on üheks oluliseks teemaks sobiva piirkondliku juhtimiskorralduse rakendamine. Kohalike omavalitsuste ühinemisnõustajad Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv ja Kersten Kattai viisid läbi analüüsi „Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes- aasta pärast haldusreformi“. Analüüs keskendub omavalitsustes tegutsevate osavaldade, kogukonnakogude ja piirkondlike teenuskeskuste mudelite korraldusele. Analüüsi eesmärk oli hinnata, millised võimalikud mudelid on eri kohtades kasutusele võetud, kuidas neid võimalusi kasutatakse ja mil määral lahendused haakuvad varem ühinemislepingutes kirja panduga. Vt. https://www.err.ee/912285/osavalla-moodustamise-voimalust-on-seni-kasutanud-vahesed

Veel uudiseid