Kalanduspiirkondade areng

Geomedia logo

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ mõjude hindamiseks viivad Ernst & Young Baltic AS ja Geomedia koostöös läbi uuringu „Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule“. Uuring hõlmab kõik kaheksa kalanduse tegevusgruppi Eestis. Keskseks on hinnata meetme rakendamisel elluviidud arengustrateegiate tulemuslikkust ja mõju ning meetme regionaalarengusse panustamist.

Veel uudiseid