Keila linna üldplaneering

Geomedia logo

Keila linnavalitsus koostab uut linna üldplaneeringut. Selle läbiviimiseks on moodustatud kolm töögruppi: miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm, transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm ja ettevõtluse arengu töörühm. Viimase töörühma materjalide kogumises osaleb Entec Eesti OÜ koostööpartnerina OÜ Geomedia, kelle ülesandeks on Keila linna ettevõtlusprofiili koostamine ja ettevõtjate elektroonilise küsitluse läbiviimine ning nende tulemuste analüüs. Kogutud materjalide alusel viiakse OÜ Geomedia poolt läbi ettevõtjate ümarlaud.

Veel uudiseid