Keila valla arengukava ajakohastamine

Geomedia logo
Geomedia osaleb Keila valla arengukava ajakohastamise protsessis. Avalike arutelude käigus kogutakse ideid valla arendustegevuse tõhustamiseks. Samuti antakse hinnang valla arengutasemele ja püstitatakse eesmärgid arendustegevuse läbiviimiseks lähiaastatel. Koostatakse tegevuskava koos hinnangulise rahalise maksumusega.

Veel uudiseid