Kodanikuühiskonnale suurem osakaal haldusreformis

Geomedia logo

Tänane Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse mudel põhineb ühetasandilisel omavalitsusüksusel. Selle keskmes on kohaliku omavalitsuse üksuse autonoomia ja riigist eristumine. Niisugune mudel on tänaseks oma võimalused ammendanud. Praktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamisele üleminek. Selle osaks on kodanikuühiskonna osatähtsuse kasv kohaliku elu korraldamises. Haldusreformi käigus on oluline kujundada selline valitsemise ja teenuste osutamise detsentraliseeritud korraldus, mis tugevdab kogukondade osalemist ühiskonnaprotsessides ja aitab maandada ääremaastumisega seotud hirme senisest suuremate omavalitsuste moodustumisel. Alt-ülesse juhtimise põhimõtete tarvis on vajalik kohalikus omavalitsuses sisemise juhtimise ja elukorralduse detsentraliseerimine, mis seondub kogukondade huvide tõhusa esindamise ja kaasamisega juhtimisotsuste tegemisse. Samuti kogukonnateenuste pakkumise tagamisega. Vt täpsemalt: http://uudised.ngo.ee/post/seitse-nippi-haldusreformi-kasutamiseks-kohaliku-valitsemise-suunamisel

Veel uudiseid