Kogukondi kaasav juhtimine

Geomedia logo

Ajalehes „Viimsi Teataja“ (21.aprill 2017) ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Kogukondi kaasav juhtimine“. Autor tõdeb, et kohalike omavalitsuste juhtimispraktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamine, mis lisaks valla juhtorganite koostööle keskvalitsusega hõlmab kodanikuühiskonna aktiivse kaasamise. Rõhuasetus on sellel, kuidas kogukonnad saavad tõhusamalt oma kodukandi asjades kaasa rääkida. See on üks demokraatia alustalasid. Kogukondi toetaval ja kaasaval kohalikul võimul on oluline roll kohalikust elust võrsuvate küsimuste lahendamisel, elanike aktiivsuse kujundamisel ja vastutuse võtmisel kohalike elu korraldamisel. On leitud, et sidusus elanike (ka nende esindajate) ja ametnike vahel ning jagatud ühised väärtused soodustavad kohaliku elu edenemist. Konkreetselt on vaatluse all külaliikumine Viimsi vallas. Vt. http://www.viimsivald.ee/public/2017_Viimsi_Teataja/VT_21.04.17_NETTI.pdf

Veel uudiseid