Kogukonna kärajad

Geomedia logo

20.-21.septembril 2014 toimub Vastseliina rahvamajas projekti "Suur Peeter ja väike Peeter" suursündmus - Kogukonna kärajad. Osalema oodatakse 90 ülevallalise koostööühenduse esindajat Eestimaa erinevatest piirkondadest. Positiivne, et vabaühendused ja/või külavanemate ühendused on üha enam elanike igapäevaste huvikaitsetegevuste kandjateks ja dialoogi partneriteks kohalikule võimule. Kärajate kokkusaamine ongi suunatud ülevallaliste ühenduste praktikate aruteludele külade eduka koostöö võimestamist, sh kohalike omavalitsustega. Tutvustatakse kogukonna huvikaitse häid tavasid ja arutatakse selle üle, et kuidas ühenduste koostööd üle-eestiliselt laiendada. Kokkusaamisel teeb ettekande ka Rivo Noorkõiv Geomediast:  Küla, vald, riik, Euroopa.

Vt täpsemalt: <http://kodukant.kovtp.ee/kogukonna-karajad>

Veel uudiseid