Kogukonnad kohalikes omavalitsustes

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni koosolekul, mis keskendus haldusreformi järgsele olukorrale ühinenud, sundliidetud ja/või lahutatud omavalitsusüksustes külade arengule. Arutati külade enesekorraldust ja selle õiguslikku raamistikku, samuti kohalikust haldus- ja poliitkultuurist tulenevaid käitumismalle vallaelu juhtimisel. Sõnavõtuga esinenud Rivo Noorkõiv esitas oma arvamuse kujunenud olukorrast ning tegi ettepanekud kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö lahendustest. Kodanikuühiskonna arengus on oluline säilitada vabatahtlikkuse printsiip, mitte püüda seda suukorvistada õigusaktidega. Oluline on arendada haldus- ja poliitkultuuri kohtadel ning kujundada ühtne infoväli, milles kõik asjaosalised saaksid teadmistepõhiselt rääkida kaasa kohaliku elu üle otsustamisel. Elanike arvamusele suurema kaalu andmisel otsustusprotsessides tasuks arutada ka otsedemokraatia rakendamist.

Veel uudiseid