Kogukonnakoolitus

Geomedia logo

Geomedia koolitaja Rivo Noorkõiv viis läbi koolituse küla arendajatele. Keskseks teemaks oli kogukondade ja nende liikmete kaasamine kohaliku elu korraldamisse. Arutleti kogukondade kaasamise erinevate töövormide ja nende tulemuslikkuse üle. Konkreetselt võeti arutluse alla kogukondade kaasamise erinevad mudelid ning vaagiti nende plusse ja miinuseid. Samuti toimus arutelu haldusreformi järgsete kogukondade kaasamise praktikate üle kohalikes omavalitsustes ja tutvustati selleks kasutada olevaid töövahendeid.

Veel uudiseid