Kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Geomedia logo

Keila vallavalitsuse eestvedamisel toimus 08. juunil 2017 Laulasmaal konverents „Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöö - kuidas saavutada suuremat heaolu ja majanduskasvu Eestis“. Arutluste keskmes oli kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel. Töökohtade olemasolu ja ettevõtete konkurentsivõime mõjutavad otseselt piirkondade majandusarengut ja jõukuse kasvu. Eesti riik seisab silmitsi tööealise elanikkonna vähenemise ja rahvastiku vananemisega. Majanduskasvu saavutamine vähemate töökätega tingib vajaduse tegeleda ettevõtete tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamisega. Konverentsi käigus otsiti vastuseid küsimustele, et millised tegurid on ettevõtluse toetamisel prioriteetsed ja milliste meetmete abil on ettevõtluse edendamine asjakohane, võttes arvesse Eesti riigi, Euroopa Liidu ja üleilmastuva majanduse arenguid. Arutleti selle üle, et millist tuge ja keskkonda saavad omavalitsused koostöös ettevõtjatega pakkuda inimeste elatustaseme tõstmiseks ning kuidas kasvatada osapoolte huvi ja teadmisi Keila valla arengupotentsiaali elluviimiseks. Konverentsil esinesid Jaan Alver, Keila vallavanem; Virve Jõgeva, GLAMOX HE AS juhatuse liige; Siim Kallas, endine Euroopa Komisjoni asepresident; Heiti Hääl, Alexela Group nõukogu esimees ja Aare Tark, vandeadvokaat, Eesti Pereettevõtjate Liidu president. Konverentsi aitas ette valmistada ja modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Vt.

http://www.err.ee/601110/siim-kallas-investeeringud-eestisse-ei-ole-enam-teretulnud

http://arvamus.postimees.ee/4140933/siim-kallas-eestis-on-alanud-husteeriline-voitlusinvesteeringutevastu?_ga=2.249979329.698654110.1496836447-460553547.1496836443 http://www.keilavald.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/KKxK5pDjRolu/content/omavalitsuste-ja-ettevotjate-koostood-kasitlev-konverents-toi-laulasmaale-kokku-nimeka-esinejaskonna?redirect=http%3A%2F%2Fwww.keilavald.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KKxK5pDjRolu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1  

Veel uudiseid