Kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju

Geomedia logo

RITA töö „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ raames viis Geomedia läbi analüüsi, et selgitades kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju elanike sisserändele. Laiemalt - mõjutada demograafilist olukorda linnas või vallas. Analüüsitakse olukorda, kus KOV-id korraldavad elanike registreerimise kampaaniaid aastatel 2018 ja 2019. Silmas peetakse olukordi, kus elanikuks registreerimise eest on omavalitsusüksuste poolt pandud välja võimalus auhindade loosimises osaleda. Saadud tulemus näitab, et statistiliselt oluline positiivne efekt kampaania läbiviimisest on tõepoolest olemas. Kuid selle tõlgendamisel tuleb teha mõned reservatsioonid. Esiteks, me ei tea kui paljudel juhtudel on tegemist tõepoolest sisserändega ja kui paljudel juhtudel püsielukoha tegeliku registreerimisega (inimene elas omavalitsusüksuses juba varem, aga kampaania kallutas teda ka ametlikult elukoha registreerima). Teiseks, inimesed “mängivad” elukoha registreerimise ajastusega. Nendes valdades ja linnades, kus kampaaniaid korraldatakse regulaarselt, inimesed sätivad registreerimise kampaaniaperioodi, lootes niiviisi saada täiendavat hüve. Selle tõttu võib teistel kuudel registreeritud elanike arv olla sellevõrra väiksem ja kampaaniate mõju tegelikuga võrreldes üle hinnatud. Rändestatistikat analüüsides registreerimise põhjuste kohta rohkem selgust saada pole võimalik. Ainuke viis, kuidas teadmisi juurde saada, on inimeste küsitlemine. Kui kampaania näitab elanike tõest püsielukoha registreerimist, siis on see kindlasti väga positiivne ettevõtmine. Elanikel tekib sel juhul õigus saada vajaduse teenuseid, toetusi ja soodustusi just sellest omavalitsusest, kuhu tema üksikisiku tulumaksu laekumine läheb. Samuti saab inimene rääkida kaasa oma elukohajärgse KOV-i võimu teostamises, mis on demokraatliku ühiskonnakorralduse arendamise oluline tegur. Paraku ei pea elukoha registreerimise motivatsioon alati selline olema, sest kampaaniate auhinnad on väga peibutavad. Kampaaniaid võib vaadata ka kui KOV-de omavahelise „teki pealt äratõmbamisena“, kus motivatsiooniks on kohalikku eelarvesse suurema lisatulu saamine.

Veel uudiseid