Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda arendavad tegevused

Geomedia logo

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest“, mille eesmärk on koguda ja analüüsida, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid kasutades, ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavaid tegevusi kohalike omavalitsuste poolt ja nendest saadavat kasu. Uuringu raames kogutakse Eesti parimaid praktikaid, samuti analüüsitakse kohalike omavalitsuste tegevusi ettevõtluskeskkonna arendamisel Soome, Taani ja Rootsi näidetel. Töö käigus soovitakse luua tööriist, mis aitab kohalikel omavalitsustel arvutada mõju, mis kaasneb ettevõtlust arendavate meetmete rakendamisega.

Veel uudiseid